OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky pre internetový obchod kníhkupectva ANDREW BOOK


Ochrana osobných údajov:

Všetky osobné alebo firemné údaje, ktoré zákazníci poskytnú sa považujú za dôverné a chránené
podľa príslušných predpisov.Prevádzkovateľ a predajcovia sa zaväzujú,že údaje neposkytnú tretím
osobám.Kupujúci má právo na výmaz svojich osobných údajov z databázy zákazníkov Andrew Book a to
na základe písomnej žiadosti.V žiadosti musí byť uvedené prihlasovacie meno a heslo kupujúceho.

Objednávacie podmienky :

Ponuka tovaru  sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na adrese : www.andrewbook.sk .
Objednávku odosiela kupujúci priamo z prostredia internetového obchodu.

Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim,alebo prevzatím objednaného tovaru zákazníkom.

Predávajúci je oprávnený požiadať o autorizáciu objednávky.V prípade,že zákazník odmietne
objednávku autorizovať,považuje sa za neplatnú.

Objednávku môže zákazník zrušiť bez akýchkoľvek sankcií v prípade,že tovar nebol dosiaľ odoslaný.
V ostatných  prípadoch je predávajúci oprávnený požadovať úhradu preukázateľne vzniknutých nákladov.

Nákupom kníh sa rozumie potvrdenie a odoslanie objednávky,nie len vloženie titulu do košíka.


Dodacie a platobné podmienky :

Predávajúci odošle tovar zákazníkovi spravidla do štrnástich dní od potvrdenia objednávky.
Tovar čo máme na sklade posielame okamžite.Všetky ceny sa uvádzajú vrátane DPH.Predávajúci garantuje ceny uvedné v ponuke a to do odoslania objednávky.

Predávajúci objednané knihy doručuje prostredníctvom Slovenskej pošty.

Objednávka cez internet   do 59,99 €       poplatok 2,99 €
objednávka cez internet nad 60 €       bez poplatku

Prevzati tovaru potvrzuje zákazník podpisom na sprievodnom doklade Slovenskej pošty.
Miestom dodania je poštová adresa uvedená v objedávacom formulári.Zákaník sa stáva vlastníkom
tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.

Objednaný tovar expedujeme len vrámci Slovenskej republiky.


Reklamácie a vracanie tovaru :

Zakúpený tovar máte právo do 8 pracovných dní od jeho prevzatia vrátiť a od zmluvy tak odstúpiť.
Toto právo nemáte v prípade audio a videonahrávok,ak ste porušili ich originálny obal.

Záruka vrátenia ceny tovaru :

Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 8 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie peňazí za tento tovar (poplatok zaplatený za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutý).
Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho.
Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu sumu zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom
možnom termíne od doručenia na adresu, na ktorú bol tento tovar pôvodne odoslaný.

 

ZTIyM